Českobratrská církev evangelická v Kolíně


sborový účet

 

Sborový účet je 226476976 / 0300

 

Variabilní čísla při platbách, kde XXX je Vaše rodinné číslo ( příklad - je-li Vaše osobní číslo 123 )  :

  •  SALÁRU  1XXX   (1123)
  • JERONYMOVY JEDNOTY 2XXX  (2123)
  • DARY SBORu 3XXX (3123)Dary na pomoc obětem povodní - 226476976 / 0300, variabilní symbol 333