Českobratrská církev evangelická v Kolíně


Sborová knihovna

Vzkříšení, M.Š. Chašbaz

  Vzkříšení, M.Š. Chašbaz, O nejen historických důkazech zmrtvýchstání Ježíše Krista, apologetika - obrana základu křesťanské víry.

—————

Výhledy, knihy zkušeností a úvah

Vílém Mathesius a Jan B. Kozák.

—————

Toleranční patent, prof. Dr. Fr. Bednář

    Dvou náboženská bohoslovecká knižnice Veřeje, Hradec Králové 1931, nákl. Nedělní besídka ( A. Novotný), tiskl Jaroslav Oma

—————

Sto postav z Bible, R. P. Nettelhorst, Slovart

Sto postav z Bible , Příběhy ze Starého a Nového zákona s ilustracemi slavných malířů

—————

S poutnickou holí - O Jednotě bratrské

Praha 1936, Česká grafická unie, 73 stran.

—————

Proroci dětem

1999/2000 * 2 , 2000/2001 *2

—————

Přehled dějin církve křesťanské (F. Kozák)

sepsal Dr. F. Kozák, tiskem V.Čepka v Čáslavi

—————

Podle Bible nejmenším

Otakar A.Funda, Prvokruh, Praha 1992

—————

Počet z víry a výklad víry ( Zwingli H.)

Dva vyznavačské listy curyšského reformátora, ZWINGLI Huldrych, Kalich Praha 1953.

—————

Pašerákem ve službách Nejvyššího

Bratr Andrew - Příběh holandského misionáře, který v dobách železné opony neohroženě pašoval duchovní literaturu do komunistických zemí.  

—————