Českobratrská církev evangelická v Kolíně


Toleranční patent, prof. Dr. Fr. Bednář

    Dvou náboženská bohoslovecká knižnice Veřeje, Hradec Králové 1931, nákl. Nedělní besídka ( A. Novotný), tiskl Jaroslav Oma