Českobratrská církev evangelická v Kolíně


S poutnickou holí - O Jednotě bratrské

Praha 1936, Česká grafická unie, 73 stran.