Českobratrská církev evangelická v Kolíně


Přehled dějin církve křesťanské (F. Kozák)

sepsal Dr. F. Kozák, tiskem V.Čepka v Čáslavi