Českobratrská církev evangelická v Kolíně


Podle Bible nejmenším

Otakar A.Funda, Prvokruh, Praha 1992