Českobratrská církev evangelická v Kolíně


Památce superintendanta Dra. Ferdinanda Císaře

uspořádali Dr.Fr. Bednář a Dr. Em. Havelka v Praze 1932, nákladem časopisu HUS v Praze VII.