Českobratrská církev evangelická v Kolíně


Nový zákon

z řečtiny přeložil F. Žilka, 1946, vydal Jan Laichter