Českobratrská církev evangelická v Kolíně


Melichar Bohumil, Ing., kurátor sboru

Nerudova 411
28002 Kolín III
Mobil: +420 724 842 826
E-mail: melicharb@centrum.cz