Českobratrská církev evangelická v Kolíně


Jan Blahoslav 1523-1923

k čtyrstaletým jeho narozeninám napsal F. Ř. Beňovský, nákladem " Nového života" vytiskla Slezská Grafia v Opavě