Českobratrská církev evangelická v Kolíně


Církev ve světě (A. Molnár, J. Smolík)

Studie a texty Komenského evangelické bohoslovecké fakulty. Uspořádali prof. dr. Amadeo Molnár a prof. dr. Josef Smolík, Kalich 1977.