Českobratrská církev evangelická v Kolíně


Cesta ke Kristu, (E.G. Whiteová)

vydala Církev adventistická sedmého dne v ČSSR, v roce 1990, Svoboda, v redakci "Znamení doby", Steps to Christ.