Českobratrská církev evangelická v Kolíně


Bible svatá

podle posl. vydání kralického z roku 1613, Praha 1957, počet  * 8