Českobratrská církev evangelická v Kolíně


A přece Otec nebeský o ně stará se (Jiří Müller)

Na láskyplnou paměť Jiřího Müllera, zakladatele sirotčinců v Ashley Down, narozeného 27.září 1805 a zemřelého 1898.