Českobratrská církev evangelická v Kolíně


Pravidelná setkání v měsíci

  •      * Nedělní Bohoslužby se konají každou neděli v 9h v evangelickém kostele. (Bohoslužby společně s dětmi jsou jednou měsíčně)
  •      * Každou 4. neděli v měsíci je po bohoslužbách posezení při kávě a čaji
  •      * Děti se scházejí k biblické hodině v Husově domě každý pátek od 14h (mimo prázdnin a svátků).
  • Konfirmandi mají schůzky v pátek od 15h.
  •      * Mládež se schází v Husově domě jednou za čtrnáct dní v pátek v 18h30 (mimo prázdnin a svátků)
  •      * Biblická hodina je každou středu liché týdny je od 16.00, v sudé týdny v měsíci od 19h  v Husově domě (říjen -květen, mimo prázdnin a svátků)
  •      * Střední generace se schází v Husově domě 3. pátek v měsíci.
  •      * Třicátníci se scházejí po domluvě jednou měsíčně v kostele.

Změny jsou možné - nejistější a nejaktuálnější informace získáte z oznámení při nedělních bohoslužbách. K Vaším dotazům můžete použít okénka NAPIŠTE NÁM