Českobratrská církev evangelická v Kolíně


Pravidelné setkání

03.11.2011 00:28

 *maminky s dětmi se scházejí ve středu jednou za čtrnáct dní v kostele v 10h-11.30h 

 * Biblická hodina je každou středu v 19h v Husově domě (říjen -květen, mimo prázdnin a svátků)

 * Mládež se schází v Husově domě v kostele jednou za čtrnáct dní v pátek v 18h
(mimo prázdnin a svátků)

   * Děti se scházejí v Husově domě k biblické hodině v kostele každý pátek od
14.15h a ke zpěvu od 14.45h. (mimo prázdnin a svátků)

   * Střední generace se schází v Husově domě 3. pátek v měsíci.


     * Třicátníci se scházejí po domluvě jednou měsíčně v kostele.

    * Nedělní Bohoslužby se konají každou neděli v 9h v evangelickém
kostele. (Bohoslužby společně s dětmi jsou jednou měsíčně)

—————

Zpět