Českobratrská církev evangelická v Kolíně


Místní odbor Kostnické jednoty

Kostnická jednota je sdružením evangelických křesťanů ( protestantů ), ustanoveným v roce 1905 hlásící se k odkazu české reformace, M.Jana Husa a Jana Amose Komenského

  Jste zvání na shromáždění, která se konají jednou měsíčně. Obsahem bývá přednáška s diskuzí na vybrané téma.

( možné změny programu budou oznámeny na bohoslužbách )

24. 3. 13         15:00  ČCE  KVĚTNÁ  NEDĚLE  -  se zpěvy hudebních skupin a pěveckých  sborů, sestra farářka M. Ondrová a br. kazatel J. Drahokoupil

28. 3. 13         18:00  ČCE  ZELENÝ  ČTVRTEK  –  PAŠIJE  - br. kazatel Jan Drahokoupil

28. 4. 13         15:30  CB    1150 LET  PŘÍCHODU  CYRILA  A  METODĚJE - br. kazatel   Robert Hart

19. 5. 13         15:30  HD    VDĚČNOST  ZA BOŽÍ  LÁSKU - zpěv a hudba manželé Radovi

6. 7. 13           14:30            Vzpomínka na Mistra Jana Husa

15. 9. 13         15:30  CB     400 LET  BIBLE  KRALICKÉ - br. farář Jiří Polma

13. 10. 13       15:00  HD     HUDBA  ČESKÉ  REFORMACE

10. 11. 13       15:00  CB      STUDNA  LÁSKY  K  PRAVDĚ - br. kazatel David Loula

1. 12. 13         15:00  ČCE   „EKUMENICKÉ  ADVENTNÍ  SHROMÁŽDĚNÍ

                                                      SE  ZPĚVY  PĚVECKÝCH  SBORŮ“ 

Místa setkání, odkazy na mapy

Kostel ČCE, Politických vězňů 95, ( naproti okr. soudu)

Husův dům v Kolíně,( naproti AVE Kolín s.r.o.- dříve Tech.služby)

Sbor Církve bratrské v Kolině, Královská cesta 226,