Českobratrská církev evangelická v Kolíně


Historie sboru v Kolíně

 

     Počátky sboru spadají do roku 1781, kdy se přihlásilo několik familiantů z Císařovse a ze Štítar. Nejprve patřili ke správě sboru velimského, po roce 1826 do Libenic. Roku 1862 bylo požádáno o založení vlastního sboru, ale nebylo vyhověno. Proto byl založen alespoň hřbitov na Zálabí - dosud se pohřbívalo u kostela Všech svatých - kde byly pohřbeny i pozůstatky z knížecího hrobu, nalezeného v cihelně pana Součka. 

     Založení sboru bylo schváleno 16.května 1868. První bohoslužby se konaly v domě Matěje Součka na Kouřimském předměstí č.87. Po získání fary byl povolán první farář sboru Čeněk Dušek (6.1.1869). V roce 1871 byl postaven kostel, kde se dne 17.12.1871 konaly první bohoslužby. Tehdy měl sbor 605 členů z Kolína, Štítar, Radovesnic, Hradištka, Veltrub, Sendražic , Jestřábí Lhoty, Ovčár a Tří Dvorů.

    Faráří sboru: ThDr. Čeněk Dušek, Jan Kučera, Miloslav Novák, PhDr. Antonín Verner, František Marounek, Josef Kejř, Miroslav Frydrych, Helena Junová, Blahoslav Matějka

    Kurátoři: Josef Sixta, Josef Ryšavý, Jan Novotný, František Novák, Miroslav Bureš, MUDr. Jiří Antoň, Vladimír Šebesta, Jaromír Čábela.