Českobratrská církev evangelická v Kolíně


Adopce na dálku - Stella Naluyinda v Ugandě

Náš sbor adoptoval prostřednictvým  Arcidiecézní charity Praha a br.Dobeše. ugandskou dívku Stellu a zavázal se příspívat částkou 7 000Kč ročně.

Více se dozvíte na www.charita-adopce.cz  

 

 Způsob využití finančních prostředků

  1. ADCH Praha využije Váš finanční dar na studium dítěte a na podporu komunity tímto způsobem:
    20% - Rozvojový fond (nepřímá podpora dítěte - podpora komunit, škol, vesnic)
    2% - náklady s realizací rozvojových projektů, které vzniknou v ČR (inspekční, koordinační a koncepční práce)
    8% - administrativní náklady
    70% - Fond adopce na studium podporovaných dětí a nutnou zdravotní péči (každé dítě využívá z tohoto fondu různou částku v závislosti na věku,typu školy, oblasti, zdravotním stavu atd.)

 Číslo účtu Adopcí na dálku KB 749011/0100

Vysvědčení Stelly a dopis kolínskému sboru